0346 - 242411 advies@witteman.nl

Expertise

Kwaliteit

Ervaren

ASBESTONDERZOEK

Witteman Asbestonderzoek

Het onderzoeksbureau is in 1996 ontstaan als een samenwerking tussen Roulaux Asbestverwijdering vof uit Giesbeek en Witteman Bedrijfsadvies BV gevestigd te Kockengen. De aandelen van Roulaux Asbestonderzoek BV waren voor 50% in het bezit van dhr S. Roulaux en de andere 50% waren in het bezit van Witteman Holding BV. Witteman Asbestonderzoek is sinds enige jaren de handelsnaam van Witteman Asbestonderzoek BV. Roulaux Asbestonderzoek BV is sinds medio 1997 gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd te Rotterdam volgens de BRL 5052 (BeoordelingsRichtLijn die wettelijk verplicht was voor asbestonderzoeksbureaus). Momenteel is Witteman Asbestonderzoek door Eerland Certification BV te Geldermalsen gecertificeerd volgens de SC 540:2007. Sinds begin 2012 is Witteman Asbestonderzoek een volledige dochteronderneming van Witteman Holding BV. De nieuwe SC 540:2011 (waaraan wij uiteraard ook voldoen) vereist namelijk een zeer strikte scheiding tussen asbestonderzoek en asbestverwijderen. Derhalve zijn alle banden met het asbestverwijderingsbedrijf van de heer Roulaux verbroken.

De dagelijkse leiding van Witteman Asbestonderzoek wordt gevoerd door ir B.A. (Ton) Witteman (DIA, bouwkundig en civiel ingenieur). Door ons worden asbestonderzoeken uitgevoerd in geheel Nederland en incidenteel in het buitenland. Zo hebben wij recent een voormalige mijnenveger beoordeeld op het voorkomen van asbesthoudende onderdelen. Deze mijnenveger lag in de Kolenhaven in Düsseldorf. Ook hebben wij enige jaren geleden het gebouw van het Europese Parlement in Straatsburg (Fr) mogen inventariseren. In de afgelopen jaren worden gemiddeld zo’n 250 asbestonderzoeken uitgevoerd. Deels (circa 40%) in opdracht van gemeenten, deels (ook zo’n 40%) voor bouw- en aannemingsbedrijven en tenslotte ook voor particulieren.

Voorafgaande aan verbouw of sloop van onroerend goed gebouwd voor 1993, dient een asbestinventarisatie plaats te vinden. Gemeenten dienen bij de aanvraag van een bouw- of sloopvergunning ook vast te stellen of er een asbestinventarisatie is uitgevoerd en wat hier de resultaten van zijn. Voordat met de verbouw- of sloopwerkzaamheden wordt begonnen, dient het geïnventariseerde asbesthoudende materiaal te worden verwijderd door een asbestsaneringsbedrijf dat gecertificeerd is volgens de SC 530. Hiermee wordt voorkomen dat mens of milieu besmet raakt met asbestvezels.

Ook worden door ons steeds vaker risico-inventarisaties uitgevoerd (zogenaamde type 0 inventarisaties) voorafgaande aan een beoordeling volgens de NEN 2991:2005. In samenwerking met een hiertoe erkend laboratorium wordt onderzocht of er op de te beoordelen locatie er asbestvezels zijn vrijgekomen (na brand, calamiteit of anderszins) en wordt er vastgesteld welke maatregelen er dienen te worden getroffen.

Door Witteman Asbestonderzoek wordt op verzoek vrijblijvend prijsopgaven gedaan voor het inventariseren van asbest in opstallen. Alle werkzaamheden worden door ons uitgevoerd met in acht name van onze algemene voorwaarden.